PIT-28 – o czym pamiętać przy rozliczaniu?

Formularz PIT-28 zobowiązani są wypełnić podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także osoby, które uzyskują dodatkowy dochód z najmu nieruchomości. O czym należy pamiętać, składając do urzędu skarbowego PIT-28?

Ważne terminy

Rozliczenie PIT-28 musi nastąpić w ustawowym terminie. Co ważne, podatnicy mają nieco mniej czasu na składanie deklaracji niż w przypadku osób, które rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych bądź za pomocą podatku liniowego. Deklarację należy bowiem złożyć do 28 lutego orku podatkowego następującego po roku, którego dotyczy deklaracja. Dotyczy to zarówno ryczałtowców, jak i osób, które uzyskują dodatkowe dochody z najmu nieruchomości. Zeznanie podatkowe można złożyć w dowolnym momencie, jednak termin zwrotu podatku będzie liczony dopiero od 15 lutego. Należną kwotę ryczałtu za grudzień podatnicy rozliczający się kwartalnie muszą wpłacić do 28 lutego.

Ulgi podatkowe

Osoby, które opłacają podatek w formie ryczałtu, mają prawo skorzystać z licznych ulg podatkowych. Wśród nich możemy wymienić na przykład ulgę:

  • z tytułu przekazanych darowizn,
  • termomodernizacyjną,
  • rehabilitacyjną,
  • na internet,
  • z tytułu wpłat na IKZE,
  • abolicyjną.

Dodatkowo podatnicy mają prawo przekazać 1% podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Należy mieć jednak świadomość, że ryczałtowcy nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem, nawet jeśli ten nie prowadzi działalności gospodarczej. Tracą oni również prawo do tak zwanej ulgi prorodzinnej.

Zwrot nadpłaty

Niektórym podatnikom przysługiwać będzie zwrot nadpłaconego podatku dochodowego – kwotę tą urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić w ustawowym terminie. Jak długo będziemy oczekiwać na należne środki pieniężne? Zależy to głównie od momentu oraz sposobu złożenia deklaracji. Jeśli zrobimy to w formie papierowej, to urząd będzie miał aż 3 miesiące na dokonanie zwrotu. Jeżeli jednak złożymy zeznanie drogą elektroniczną, to zwrot otrzymamy najpóźniej 45 dni po jego wysłaniu. Nieco szybciej środki mogą otrzymać posiadacze Karty Dużej Rodziny, bowiem czas na przekazanie pieniędzy wynosi w tym przypadku 30 dni. Warto jednak mieć na uwadze, że termin ten nie został określony ustawowo, zatem urząd nie ma obowiązku zwracać nadpłaty w krótszym czasie.

Jak złożyć PIT-28?

Deklarację podatkową możemy złożyć w formie papierowej, jednak w dzisiejszych czasach większość osób decyduje się sporządzić ją w formie elektronicznej. Podatnicy, którzy osiągają dochody z najmu nieruchomości lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych, lub zwierzęcych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą złożyć zeznanie poprzez Twój e-pit. Tymczasem przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu, mogą skorzystać z dedykowanych programów do sporządzania deklaracji, a także ich automatycznej wysyłki. Pamiętajmy, że składając PIT przez internet, zwrot podatku możemy otrzymać w znacznie krótszym czasie. Co więcej, jest to niezwykle wygodna forma rozliczania się z fiskusem, która minimalizuje ryzyko popełnienia błędu obliczeniowego.