TOP

Jak zdobyć uprawnienia SEP Warszawa?

Jeśli jesteś elektrykiem i chcesz przedłużyć swoje uprawnienia bądź dopiero zaczynasz swoją przygodę z tym zawodem konieczne jest dla Ciebie zdobycie uprawnień SEP. Musisz zatem zdać stosowny egzamin organizowany w wielu jednostkach terenowych przez Stowarzyszenie Energetyków Polskich. Jeśli jesteś z okolic Warszawy i dopiero skończyłeś technikum elektryczne, a chcesz poszerzyć swoją wiedzę, bądź nie masz stosownej szkoły i chcesz zdobyć uprawnienia w zawodzie, możesz zapisać się na kurs SEP Warszawa. Uprawnienia SEP Warszawa przyznawane są na 5 lat.

Uprawnienia dla elektryków – G1

Jeśli chcesz zajmować się obsługą, konserwacją, remontem, montażem bądź kontrolą i pomiarem cieci elektroenergetycznej musisz zdobyć uprawnienia energetyczne G1. Kursy odbywają się cyklicznie w Warszawie, w Centralnym Ośrodku Szkoleń i Wydawnictw i w oddziałach w innych miastach Polski.

Jakie zagadnienia mogą pojawić się na kursie dającym uprawnienia SEP Warszawa?

Nawet jeśli nie posiadasz dużej wiedzy teoretycznej, na kursie dowiesz się wszystkiego, co będzie Ci potrzebne w pracy. Każdy elektryk musi bezwzględnie znać prawo energetyczne i przepisy BHP, dlatego na kursie kładzie się ogromny nacisk na te zagadnienia. Większość prac energetycznych wykonuje się przy wyłączonym zasilaniu, w wyjątkowych przypadkach, w kwestiach pomiarowych nie wyłącza się prądu. Wtedy konieczna jest asysta, aby w razie porażenia móc udzielić natychmiastowej pomocy, wyłączyć zasilanie i pozostawić poszkodowanego w odpowiedniej pozycji bezpiecznej do przyjazdu karetki. Oczywiście musisz posiąść również podstawową wiedzę z zakresu wpływu prądu elektrycznego na organizm człowieka. Kurs SEP Warszawa pozwoli Ci również posiąść wiedzę z zakresu badań i pomiarów: linii kablowych, stref zagrożonych wybuchem, urządzeń napędowych. Dowiesz się również wszystkiego na temat pomiarów rezystencji izolacji instalacji, a także uziemienia oraz pomiaru rezystowności gruntu. Praca elektryka jest niezbędna na każdym placu budowy, dlatego dowiesz się wszystkiego o instalacjach elektrycznych w tym miejscu i będziesz tą wiedzę mógł wykorzystać w praktyce.

Niezależnie od miejsca pracy, będziesz mieć stosowne uprawnienia umożliwiające Ci bezpieczne wykonywanie zawodu elektryka. Każdy kurs kończy się egzaminem, który należy zdać by uzyskać uprawnienia SEP na 5 lat.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://uprawnieniaelektryka.pl/

Categories Ciekawe