TOP

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstw to coraz powszechniej stosowana praktyka w Polsce. Ma ona na celu zweryfikowanie wartości danej firmy na przykład na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego. W jakim celu jest jeszcze przeprowadzana? Kto może ją sporządzić? Jakie funkcje pełni wycena przedsiębiorstwa?

W jakim celu jest przeprowadzana wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw to proces, który ma określić rzeczywistą wartość składników majątkowych firma jak i samej firmy. Bardzo często przeprowadzana jest na potrzeby banku w celu zweryfikowania przedsiębiorstwa do określenia jego zdolności kredytowych.

Równie często stosowana jest po to, aby wykonać sprawozdawczość finansową w postępowaniu upadłościowym, układowym czy też likwidacji. Zdarza się też, że współudziałowcy lub właściciele zlecają okresową wycenę przedsiębiorstwa w celu określenia jego wartości oraz skontrolowania zainwestowanego kapitału.

Jakie funkcje pełni wycena przedsiębiorstwa?

Wyróżnia się kilka funkcji wycen przedsiębiorstw. Najpopularniejszą jest informacyjna, która ma na celu zobrazowanie sytuacji panującej w firmie, określeniu możliwości rozwoju oraz sytuacji finansowej. Kolejną jest natomiast funkcja doradcza, która dostarcza informacje na temat wartości górnej oraz dolnej przedsiębiorstwa lub też jego części.

Funkcja argumentacyjna polega na przygotowaniu informacji w oparciu, o które będzie możliwe przekonanie kontrahenta do przyjęcia proponowanego stanowiska. Ostatnią jest funkcja mediacyjna, której zadaniem jest takie ustalenie wartości przedsiębiorstwa, aby odpowiadało każdej ze stron.

Kto może sporządzić wycenę przedsiębiorstwa?

W polskim prawie nie ma jasno wytyczonych norm co do tego, kto może wyceniać przedsiębiorstwa. Według powszechnej definicji Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wycenić firmę może osoba fizyczna lub zespół osób, które posiadają do tego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.

Tak więc nie ma przepisów, które jasno określałyby, że wycenę przedsiębiorstwa może zrobić tylko rzeczoznawca majątkowy lub biegły rewident. Polskie firmy najczęściej do wyboru mają kilka możliwości takie jak biura maklerskie, specjalistyczne firmy czy firmy audytorskie.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

Categories Biznes
grille ogrodowe metalowe technorattan zestaw ogrodowy technorattan meble do ogrodu