TOP

Rozpoczęcie działalności z pomocą biura rachunkowego.

Biuro rachunkowe Katowice posiada wszelkie możliwe certyfikaty do prowadzenia ksiąg handlowych. Pełnią księgowość muszą prowadzić jednostki, których dochód przekroczył w danym roku rozliczeniowym dwa miliony euro. Jest to obowiązek, od którego nie ma wyjątków.

Biura rachunkowe prowadzą pełną księgowość

Prowadzenie rachunków oznacza ewidencję wszystkich finansowych operacji firmy. Skrupulatnej dokumentacji podlegają wszystkie źródła przychodów oraz daty poszczególnych transakcji. Wykazy obejmują także koszty prowadzenia działalności, oraz inwentaryzację stanu aktywów i pasywów, ustalane są również wyniki finansowe danego przedsiębiorstwa.

Kolejną funkcją, jaką sprawuje biuro rachunkowe Katowice jest gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych. Wszystkie działania biura są regulowane poprzez Ustawę o rachunkowości, która narzuca między innymi proces składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Przedsiębiorca często nie ma czasu na wnikanie w ustawy i regulacje prawne dotyczące prowadzenia działalności. Od tego może odciążyć go biuro rachunkowe Katowice poprzez swoje usługi rachunkowe.

Jakie kompetencje musi posiadać osoba, która prowadzi księgi rachunkowe?

Przede wszystkim ta osoba nie może być karana. Wszelkie przewinienia i przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, mieniu oraz za przestępstwo skarbowe nie ma możliwości prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoba ta musi natomiast posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

Co ciekawe od 2014 roku osoba kandydująca do stanowiska księgowego musi mieć dyplom ukończenia szkoły średniej, przy czym większe szanse mają absolwenci wyróżniający się zdaniem egzaminu dojrzałości. Największe jednak szanse mają absolwenci studiów o profilach ekonomicznych. Jednak to, co naprawdę umożliwia pracę w zawodzie księgowego to zdobycie odpowiednich certyfikatów wystawianych w Polskiej Izbie Biur Rachunkowych. Certyfikaty obejmują sześć specjalności:

  • ekspert księgowy analityk,
  • ekspert księgowy specjalista ds. podatku dochodowego od osób fizycznych, ekspert księgowy specjalista kadrowo-płacowy,
  • ekspert księgowy specjalista ds. podatku dochodowego od osób prawnych, ekspert księgowy specjalista ds. rachunkowości, oraz
  • ekspert księgowy specjalista ds. podatku od towarów i usług.

Kiedy warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym?

Biuro rachunkowe okazuje się bardzo pomocne już na samym etapie rejestracji działalności gospodarczej: przygotowuje oraz przekazuje odpowiednim urzędom oraz instytucjom odpowiednią dokumentację.

Prowadzenie działalności wiąże się również z koniecznością reprezentowania firmy lub spółki przed różnymi organami. Wszystko to mogą wziąć na swoje paki pracownicy biura rachunkowego.

Categories Biznes