TOP

Czym jest dawstwo nasienia?

Dawstwo nasienia to darowizna ze strony mężczyzny nasienia, głównie w celu jego wykorzystania w sztucznej inseminacji. Nasienie można przekazać prywatnie i bezpośrednio do docelowego odbiorcy, a także poprzez bank nasienia lub klinikę płodności. Dawstwo plemników kwalifikowane jest jako forma reprodukcji. Ciąża jest zwykle osiągana przy użyciu nasienia dawcy w technikach wspomaganego rozrodu, obejmującego sztuczne zapłodnienie poprzez inseminację naszyjkową (ICI) lub inseminację domaciczną (IUI) w klinice. Rzadziej nasienie od dawcy stosowane jest w zapłodnieniu in vitro (IVF).

Bank spermy i bank komórek jajowych

Głównymi odbiorcami nasienia dawcy są samotne kobiety, pary lesbijskie oraz pary heteroseksualne, w których mężczyzna cierpi na bezpłodność. Nasienie dawcy można uzyskać w banku nasienia lub klinice płodności. W tym przypadku biorca może wybrać nasienie na podstawie cech dawcy, takich jak wygląd, osobowość, wykształcenie, rasa oraz wielu innych czynników. Bank spermy, podobnie jak bank komórek jajowych podlega określonym przepisom państwowym lub zawodowym, w tym ograniczeniom anonimowości dawców i liczby potomstwa przypadającego na każdego z nich. Istnieją także określone zasady ochrony praw i obowiązków zarówno biorcy, jak i dawcy. Niektóre banki spermy, zarówno z wyboru, jak i wymaganych regulacji, ograniczają ilość informacji dostępnych dla potencjalnych odbiorców. Chęć uzyskania dodatkowych informacji na temat dawców jest jednym z powodów, dla których odbiorcy wolą zdecydować się na wykorzystanie darowizny prywatnej.

Wymagania dla dawców nasienia

Natura i przebieg ciąży są takie same jak te uzyskane podczas stosunku płciowego, a męski dawca jest biologicznym ojcem każdego dziecka urodzonego z jego darowizn. Nie jest jednak na ogół jego prawnym opiekunem. Dawca zwykle przekazuje nasienie do banku nasienia w ramach umowy określanej przez okres, w którym będzie od niego wymagane wytwarzanie nasienia. Zazwyczaj waha się on od sześciu do 24 miesięcy, w zależności od liczby dawek, które zamierza pozyskać od dawcy bank spermy. Jeżeli bank nasienia ma dostęp do rynków światowych, np. przez sprzedaż bezpośrednią lub sprzedaż do kliniki poza ich własną jurysdykcją, mężczyzna może składać darowiznę przez okres dłuższy niż dwa lata, ponieważ zmniejsza się ryzyko pokrewieństwa. Umowa może również określać miejsce i czas darowizny, wymóg powiadamiania banku nasienia w przypadku nabycia zakażenia seksualnego oraz wymóg braku stosunku płciowego przez okres 2-3 dni przed dokonaniem darowizny.

Categories Ciekawe